KLANTERVARINGS
ONDERZOEK

Ik ben geïnteresseerd in uw mening over mijn dienstverlening. Daarom voer ik een klantervaringsonderzoek uit. Doet u mee?

Na afloop van de behandeling vraag ik of u mee wil doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

CTO-Logo
Het onderzoek wordt uitgevoerd door CTO-Logo. CTO-Logo is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.

Anoniem
CTO-Logo nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Ik kan niet zien wat u heeft ingevuld.

Vragenlijst
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Wilt u meer weten? Vraag het mij!