KLANTERVARINGS
ONDERZOEK

Ik ben geïnteresseerd in uw mening over mijn dienstverlening. Daarom voer ik een klantervaringsonderzoek uit. Doet u mee?

Na afloop van de behandeling vraag ik of u mee wil doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

QDNA
Het onderzoek wordt uitgevoerd door QDNA. QDNA is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.

Anoniem
QDNA nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. 

Vragenlijst
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Wilt u meer weten? Vraag het mij!