KLACHTENREGELING

Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die wil ik graag bieden. Ik doe er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. logopediepraktijk Dreumel is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder meer informatie.

Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling.

www.klachtenloketparamedici.nl